SAR-informatie

Categorie en SAR-waarde
De afkorting SAR staat voor 'Specific Absorption Rate'. Ons lichaam absorbeert GSM-golven en zet hun elektromagnetische energie om in warmte. Als reactie hierop schakelt ons lichaam interne koelmechanismen in om een constante lichaamstemperatuur te handhaven. Deze omzetting van energie in warmte wordt uitgedrukt in SAR en in Watt per kilogram (Wkg). Denk aan uw gezondheid: gebruik uw mobiele telefoon met mate, geef de voorkeur aan het gebruik van een headset en kies een toestel met een lagere SAR-waarde. De categorieën zijn direct afhankelijk van deze waarde:
A: maximaal 0,4 Wkg
B: tussen 0,4 en 0,8 Wkg
Cmax: tussen 0,8 en 1,2 Wkg
D: tussen 1,2 en 1,6 Wkg
E: tussen 1,6 en 2 Wkg